Fri Frakt inom Sverige Svensktillverkat 90 dagars hårdhetsgaranti
Kontakta oss: 0472-20033 Mina sidor Kontakt

Allmänna köpvillkor Vitanda Sängar

1. Allmänt
1:1 Dessa Allmänna köpvillkor ("Villkoren") gäller när du som konsument ("Kunden") gör en beställning via telefon, besök i våra
butiker eller webb- platsen "Vitanda.se". Avtal ingås mellan dig som konsument och Vitand (JMG Gruppen AB), 559045-7932, ("Vitanda").
1:2 För att göra ett köp via "Vitanda.se" måste Kunden acceptera dessa Villkor. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig
kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till
användningen av cookies. Kunden har också samtyckt till att Kundens uppgifter sparas, för att kunna behandla Kundens order och
genomföra köpet, underlätta vid kommande köp och möjliggöra uppdatering av orderstatus.
1:3 Vid köp hos någon av våra butiker eller via telefon ska innehållet i punkt 1:2 gälla om kunden inte rest invändningar inom
5 dagar efter erhållen "Orderbekräftelse".
2. Avtal och beställning
2:1 Ett avtal om köp, för vilket dessa Allmänna köpvillkor tillämpas, ingås först när Vitanda bekräftat Kundens beställning och kunden
därmed erhållit "Orderbekräftelse" från Vitanda. Kunden uppmanas att spara denna bekräftelse för eventuella kontakter med Vitanda i efterhand.
2:2 Kunden anses ha accepterat Villkoren om invändning ej inkommit till Vitanda inom 5 dagar efter erhållen "Orderbekräftelse".
3. Betalning
3:1 Vitanda erbjuder för närvarande följande betalningsalternativ:
- Faktura 14 dagar) via inloggning på "Mina sidor" där inloggningskoden finns på "Orderbekräftelsen".
- Förskottsbetalning
- Avbetalning via Klarna enl. separat avtal med Klarna. Sedvanlig kreditprövning görs.
3:2 Vid beställning via "Vitanda.se" gäller de priser som anges på webb-platsen. Alla priser är angivna i svenska kronor och inkluderar
moms och frakt inom Sverige.
3:3 Order måste vara fullt betald innan leverans sker.
4. Frakt och leverans
4:1 Vitanda erbjuder alltid fri frakt inom hela Sverige.
4:2 Genom våra transport-partners levereras Kundens beställda vara direkt till Kundens ytterdörr. Om det är mindre paket sker leverans
till närmaste paketombud där Kunden hämtar varan.
4:3 Frakt utom Sverige debiteras enligt överenskommelse och framgår av "Orderbekräftelsen".
4:4 För hjälp med in- eller utbärning (i huset eller lägenheten) debiteras 2000:- (inkl moms) per tillfälle. Möjlighet att erhålla denna tjänst kan
variera geografiskt.
4:5 Om ingen är hemma för att ta emot leverans på överenskommen tid och plats, förbehåller sig Vitanda rätten att debitera Kunden en
avgift för frakt och returadministration. Vid omleverans debiteras Kunden fraktkostnaden.
5. Garanti
5:1 Vitanda erbjuder hela 20 års garanti på ram- och fjäderbrott.
5:2 Garantitiden för övriga komponenter är 3 år.
6. Ångerrätt
6:1 Vid köp på Vitanda:s hemsida, "Vitanda.se" gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med "Lagen om distansavtal". Ångerrätten gäller ej vid andra
mått än standardmått. Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för att för varans skick efter det att Kunden mottagit
varan samt under returfrakten till och med att Vitanda åter mottagit varan.
6:2 För specialbeställda varor, för vilka ångerrätt ej gäller, förbehåller sig Vitanda rätten att fakturera 50% av ordervärdet, eller helt neka
avbeställning, beroende på hur långt i tillverkningsprocessen ordern kommit.
6:3 Vid beställningar i våra butiker gäller ej ångerrätt. Vid avbeställning förbehåller sig Vitanda rätten att fakturera 50% av ordervärdet, eller
helt neka avbeställning, beroende på hur långt i tillverkningsprocessen ordern kommit.

7 Reklamation
7:1 Reklamationsrätten gäller i 3 år. Om fel i varan uppstår inom denna period åtgärdas felet i första hand. Om varan inte går att reparera inom
skälig tid erhåller Kunden en ny vara eller, om varan inte längre kan anskaffas, en likvärdig.
7:2 Reklamationsrätten gäller inte fel som uppkommit till följd av bristande skötsel, felaktigt handhavande eller normal förslitning.
7:3 Reklamation skall göras inom skälig tid från och med att Kunden märkt, eller borde ha märkt, felet. Reklamationer som görs inom 2 månader från
det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.
7:4 Reklamationer skall i normalfallet åtföljas av fotodokumentation.
7:5 Reklamationsbegäran skickas via mail till "reklamation@Vitanda.se".
8. Hårdhetsbyte
8:1 Ibland kan det vara svårt att på förhand veta vilken fasthetsnivå som sängen ska ha. För Kundens välbefinnande tillämpar Vitanda 90 dagars
hårdhetsbytes-garanti. Det innebär att Vitanda gratis byter komfortpaketet mot annan hårdhet/fasthet.
8:2 Hårdhetsbyte kan endast göras en gång.
8:3 Kunden betalar fraktkostanden vi hårdhetsbyte.
8:4 Hårdhetsbytesgarantin gäller under förutsättning att Kunden köpt komplett säng (inklusive bäddmadrass) ur Vitanda:s ordinarie sortiment.
8:5 Kunden måste uppvisa giltigt kvitto och garantibevis.
8:6 Måttanpassade sängar och specialzonade sängar anses som specialbeställningar och omfattas inte av hårdhetsbytesgarantin.
9 Tillämplig lag och tvist
9:1 Vid eventuell tvist följer Vitanda beslut från Allmänna Reklamationsnämnden ("arn.se").
9:2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med Svensk Lag och avgöras av svensk domstol.